Om os

Bestyrelsen i Vestbyens Beboerhus.


Til bestyrelsen og suppleanter i Vestbyens Beboerhus.


Vi har haft vores ordinære generalforsamling d. 26. marts 2019. Hanne Dam

blev nyvalgt til Beboerhusets bestyrelse, og der blev valgt 2 nye suppleanter,

således at vi er en fuld bestyrelse.

Velkommen til de nye.

Erling har lavet en adresseliste med navne, email og telefon nr. Tidligere sendt

til jer, men også vedhæftet denne udsendelse.

Jeg vil foreslå at vi holder konstituerende bestyrelsesmøde i huset


                                torsdag d. 9. maj.kl. 17 til 19.


I forbindelse med bestyrelsesmødet, som foregår i Beboerhuset kommer der et spartansk traktement på bordet, du bedes sende mig besked, hvis du er forhindret i at deltage. Dette gælder også for de valgte suppleanter.


Vedr. dagsordenen, så laver vi den når vi mødes, så dit punkt også kan komme med; men jeg vil gerne, at vi sammen kan gennemgå bestyrelsens beretning samt referatet fra generalforsamlingen. Der var også beslutningen om at minimere brugen af engangsservice.


Vi fik ikke megen diskussion på generalforsamlingen, og jeg hørte heller ikke synspunkter fra jer i bestyrelsen i forbindelse med beretningen, Hvilket sikkert skyldtes det sene tidspunkt jeg fik udsendt udkastet til jeres kommentarer. 

Så lad os tage en snak om året der er gået. Og vore visioner for Beboerhuset i de kommende år.


Mvh. Leif