Bliv medlem Historieforening

VESTBYENS HISTORIEFORENING

Vestergade 7b

8700 Horsens

Bliv medlem af VESTBYENS HISTORIEFORENING HORSENS


Historieforeningen udgav i december 2007

bogen om Barakkerne, som stadig kan købes på Industrimuseet


Læs mere her

VESTBYENS HISTORIEFORENING

Vestergade 7 b

8700 HORSENSUddrag af vedtægter for Vestbyens Historieforening i Horsens


§ 1. Foreningens navn er Vestbyens historieforening i Horsens

Foreningen har hjemsted i Beboerhuset i Vestbyen

Adresse  Vestergade 7b 8700 Horsens


§ 2. Foreningens formål er at arrangere foredragsaftner/fortæl-eraftener, om hvordan kvarteret har set ud før, at følge udvik-lingen til nutiden og at indsamle materiale og billeder til efter-tiden


§ 3. Alle med interesse for foreningen og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan blive medlemmerMedlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, såvel som foreninger og institutioner


Indsend modstående kupon i kuvert eller på mail til foreningens kasserer

Mette Hansen

Stefansgade 25

8700 Horsens

E-mail: v7b8700@stofanet.dkLæs om programmer m.m. på http://beboerhuset-i-vestbyen.dk/

Vestbyens historieforening


IndmeldelseskuponUndertegnede ønsker at blive medlem af

Vestbyens Historieforening i Horsens 
 
 
 
 Kontingent for 2018 er


For enkeltpersoner  100,00 kr


For foreninger/Institutioner  efter aftale


Beløbet indbetales

Sydbank, Horsens

Konto nr. 7140-1065363


(Husk venligst ved indbetaling at opgive navn og adresse)