Bliv medlem Historieforening

Vestbyens Beboerhus

Vestergade 7b 8700 Horsens

 

VESTBYENS HISTORIEFORENING

Vestergade 7b

8700 Horsens

Bliv medlem af VESTBYENS HISTORIEFORENING HORSENS

 

Historieforeningen udgav i december 2007

bogen om Barakkerne, som stadig kan købes på Industrimuseet

 

Læs mere her

VESTBYENS HISTORIEFORENING

Vestergade 7 b

8700 HORSENS

 

 

Uddrag af vedtægter for Vestbyens Historieforening i Horsens

 

§ 1. Foreningens navn er Vestbyens historieforening i Horsens

Foreningen har hjemsted i Beboerhuset i Vestbyen

Adresse Vestergade 7b 8700 Horsens

 

§ 2. Foreningens formål er at arrangere foredragsaftner/fortæl-eraftener, om hvordan kvarteret har set ud før, at følge udvik-lingen til nutiden og at indsamle materiale og billeder til efter-tiden

 

§ 3. Alle med interesse for foreningen og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan blive medlemmer

 

 

Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, såvel som foreninger og institutioner

 

Indsend modstående kupon i kuvert eller på mail til foreningens kasserer

Mette Hansen

Stefansgade 25

8700 Horsens

E-mail: v7b8700@stofanet.dk

 

 

Læs om programmer m.m. på http://beboerhuset-i-vestbyen.dk/

Vestbyens historieforening

 

Indmeldelseskupon

 

 

Undertegnede ønsker at blive medlem af

Vestbyens Historieforening i Horsens

 

 

 
 
 
 

 

 

Kontingent for 2018 er

 

For enkeltpersoner 100,00 kr

 

For foreninger/Institutioner efter aftale

 

Beløbet indbetales

Sydbank, Horsens

Konto nr. 7140-1065363

 

(Husk venligst ved indbetaling at opgive navn og adresse)

Copyright © 2016 Vestbyen Beboerhus, All rights reserved.